Paper Works

Cara Barer and Jannemarein Renout

Duo – exhibition

Opening on the 6th of June. at 15.00
Exhibition 06.06.15—18.07.15

Paper works by Cara Barer and Jannemarein Renout

Opening 6 June 2015, at 15.00

 

Paper works

Krullende, sierlijke, organische sculpturen die worden verkregen door het hervormen van o.a boeken. Lijnrecht daartegenover staan de eenvoudige en abstracte composities van licht,verkregen door het gebruik van een scanner. Cara Barer (1956) en Jannemarein Renout (1969) dagen u uit om te zoeken naar de totstandkoming van hun verbeelde wereld.

Sophie-Maree Gallery nodigt u met genoegen uit om deze gezamenlijke expositie vanaf 6 juni te bewonderen. Beide kunstenaressen laten een nieuwe visie op het gebruik van papier zien met het doel om nieuw leven te creeren rond dit materiaal. Door het grensverleggende gebruik van fotografie scheppen zij een nieuwe kijk op deze vorm van kunst.

 

Curly, ornate, graceful, organic sculptures obtained by reforming used books. Diametrically opposite are the simple and abstract compositions of light,obtained by the use of a scanner. Cara Barer (1956) and Jannemarein Renout (1969) challenge you to seek the realization of their imaginary world.

Sophie-Maree Gallery invites you with pleasure to this joint exhibition from 6 June. Both artists show a new vision on the use of paper with the aim of creating new life around this material. Through the pioneering use of photography they create a new view on this art form.

 

Voor meer informatie kunt u ons per email of telefoon bereiken.
For more information please contact us by email or phone.