Art Fair: KunstRAI

From 30 may till 3 June 2012.
Sophie Maree will be at Kunstrai.

De KunstRAI wordt gepositioneerd
als brede, nationale kunstbeurs
voor hedendaagse kunst en
hedendaagse toegepast kunst:
een publieksbeurs met circa
80 deelnemers die de diversiteit,
kwaliteit en pluriformiteit
van het historisch rijke
Nederlandse aanbod van
beeldende kunst, vormgeving
en design weerspiegelt.